Reģistrācija
  Iesniedzot brīvprātīgi savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas noteikts Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībās par personas datu aizsardzību.

  Piedaloties biedrības "Prāta Spēles" pasākumos, Jūs piekrītat, ka uzņemtie foto un video materiāli var tikt vai tiks izmantoti pasākuma turpmākai popularizēšanai mūsu, partneru un sponsoru sociālajos tīkos.

  Jums ir tiesības, rakstot uz e-pastu [email protected], jebkurā laikā pieprasīt savu datu atjaunošanu, dzēšanu vai informāciju par jūsu personas datu lietošanu.

  Esmu piekritis un saņēmis piekrišanas no savas komandas dalībniekiem, ka SIA "Prāta Spēles" citu starpā apstrādā manus personas datus pasākuma rezultātu apkopošanai. Esmu piekritis un saņēmis piekrišanas no savas komandas dalībniekiem mūsu rezultātu publicēšanai pasākuma mājas lapā.

  SAPROTU, APSTIPRINU UN PIEKRĪTU AUGSTĀK MINĒTAJAM

  Piekrītu saņemt Prāta spēles jaunumus un aktualitātes