Privātuma politika


PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSU organizē biedrība “Prāta Spēles”, e-pasts [email protected] Šī privātuma atruna nosaka to, kā “Prāta Spēles” apstrādā jūsu personas datus.

Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam


Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:
• identifikācijas datus (vārds, uzvārds) no reģistrācijas anketas mājas lapā prataspeles.lv;
• kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
• izvēlēto pilsētu, kurā piedalīsieties;
• jūsu attēlus (fotogrāfijas un video) PRĀTA SPĒĻU LATVIJAS KAUSS (PSLK) turnīra laikā.


Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi


Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos PSLK turnīros un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:
• jūsu pieteikumu dalībai PSLK pasākumos apstrādei;
• lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
• jūsu sasniegumu PSLK turnīru reģistrēšanai;
• godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
• turnīru spēļu organizēšanai un reklamēšanai;
• lai nosūtītu jums citu informāciju, kas attiecas uz kādu no biedrības “Prāta Spēles” pasākumu, kurā jūs varētu piedalīties;
• lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;
• statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;
• PSLK pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli” zemāk.


Attēli


Jūs apzināties, ka PSLK pasākumi ir publiski pasākumi un ka PSLK pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā turnīra spēlē. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad- arī nākotnē).


Bērni


Ja jūs esat piedalījies turnīra spēlē ar personu jaunāku par 18 gadiem, mēs apstrādāsim datus par personu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.
Datu uzglabāšanas laiks
Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:
• īstenotu PSLK pasākumus;
• aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
• izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus desmit gadus no jūsu pēdējās dalības PSLK pasākumā.


Datu nodošana


Mēs varam nodot jūsu attēlus trešajām personām (mūsu sadarbības partneriem) gadījumos, kad tas ir nepieciešams turnīra reklamēšanai sociālajos tīklos, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
• apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;
• zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
• tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.


Datu drošība


Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.


Datu piekļuve un labošana


Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz e-pastu [email protected]


Iebildumi pret datu izmantošanu


Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.
Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu [email protected]


Datu pārnesamība


Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtam jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.


Datu aizsardzība prataspeles.lv mājas lapā


Prataspeles.lv mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.
Prataspeles.lv mājas lapā ir ievietotas Google Analytics un Facebook Pixel sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām, un kopējo laiku, kas pavadīts mājas lapā. Visa ar _ga un _gat sīkdatnēm savāktā informācija no visiem lietotājiem tiek apkopota un apstrādāta anonīmi. Atsevišķi apmeklētāji netiek identificēti. Sīkdatne _ga beidz darboties pēc diviem gadiem, bet sīkdatne _gat pēc desmit minūtēm.


Tiesības iesniegt sūdzību


Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to izmantojot e-pastu [email protected]
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Šī privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunota 2019. gada janvārī un ir spēkā līdz jaunajām izmaiņām.