Raksti

Dažādi (23)
Carcassonne (1)
Jūrasbraucēji (1)
Katanas ieceļotāji (21)
Maharaja (1)
Pilsētas un bruņinieki (1)

Pirātu sala

Pirāti ar savu draudīgo floti ir ielauzušies Katanas salu teritorijā. Rūdītie jūras sirotāji ātri vien sagrauj miermīlīgos kataniešu tirdzniecības kuģus un ieņem rietumu salu. Nocietinājuši ieņemtos ciematus, pirāti atkal dodas uzbrukumā. Šoreiz viņi apdraud austrumu salu. Viņi iebrūk piekrastes ciematos un izlaupa vērtīgos izejmateriālus. Lai padzītu pirātus, apturētu to uzbrukumus un aizdzītu viņu floti atpakaļ atklātajā jūrā, katanieši nolemj būvēt savu pirmo karafloti.

Autors:Klauss Toibers (Klaus Teuber)
3-4 10+ 60min.
Spēlētāju skaits:3-4
Spēles ilgums:60 min.

Spēlei nepieciešams:

 • “Katanas ieceļotāju” komplekts
 • paplašinājums “Jūrasbraucēji”

Jaunās sastāvdaļas:

 • 1 papildus zelta strauta lauciņš. Lai spēlētu šo scenāriju, tev kopā būs nepieciešami trīs zelta strauta lauciņi. Tā kā “Jūrasbraucēju” komplektā ir tikai 2 šādi lauciņi, trešo tev jāpagatavo pašam. Izdrukā pievienoto lapu ar lauciņa attēlu, izgriez un uzlīmē uz kartona.
 • 12 nocietinājumu žetoni. Ar šiem žetoniem tiek atzīmēti pirātu nocietinājumi rietumu salā. Pievienotajā lapā ir 12 žetonu attēli, ko tu vari izdrukāt, izgriezt un uzlīmēt uz kartona. Žetonu vietā vari izmantot arī citus piemērotus priekšmetus – monētas utml.

Spēles laukuma sagatavošana

 • Sagatavo spēles laukumu, kā parādīts attēlā.
 • Austrumu salas piekrastē katrs spēlētājs novieto 1 ciematu un 1 kuģi (skat. attēlu).
 • Rietumu salas piekrastē attēlā norādītajās vietās novieto pirātu nocietinājumus. Katru nocietinājumu veido 3 žetoni, kas salikti viens uz otra. Uz katra nocietinājuma novieto ciematu attēlā norādītajā krāsā.
  Norādījums: Ja spēlē tikai 3 spēlētāji, tad laukums tiek sagatavots bez baltās krāsas figūrām
 • Pirātu floti pārstāv melnais kuģis. Spēles sākumā tas atrodas uz jūras lauciņa, kas attēlā atzīmēts ar melnu kuģi.
 • Šajā scenārijā netiek izmantots laupītājs.
 • Ja spēlē 3 spēlētāji, tad no attīstības kāršu komplekta tiek izņemtas visas uzvaras punktu kārtis.
 • Ja spēlē 4 spēlētāji, tad visas uzvaras punktu kārtis tiek izmantotas kā bruņinieku kārtis.
 • Šajā scenārijā netiek izmantotas īpašās kartes “Garākais ceļš” un “Vislielākais karapulks”. Tās tiek noliktas malā.
Lauciņi Kopā
Salas un jūra 21 4 3 5 5 5 5 5 53

Skaitļu aplīši Nr. Kopā
Salas 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28

Ostas: 8 (5 speciālās 2:1 un 3 parastās 3:1)

Īpašie noteikumi

Sākuma fāze

Katrs spēlētājs sākuma fāzē novieto divus ciematus uz austrumu salas, ievērojot pamatspēles noteikumus. Kad šie divi ciemati uzbūvēti, katram spēlētājam austrumu salā līdz ar to ir 3 ciemati.

Kuģu būvēšana

Katrs spēlētājs drīkst uzbūvēt tikai vienu kuģu ceļu. Šim ceļam jāsākas no austrumu salas piekrastes ciemata. Kuģu ceļam nedrīkst veidot atzarojumus. Kuģu ceļa mērķis ir Zelta salas krasts, kas attēlā atzīmēts ar attiecīgā spēlētāja figūru krāsu. No šīs vietas kuģu ceļš tiek turpināts virzienā uz atbilstošās krāsas pirātu nocietinājumu rietumu salā. Kuģu ceļš jāveido tā, lai tas sasniedz savu mērķi pa īsāko iespējamo ceļu - tādā veidā spēlētāji nevar bloķēt viens otra kuģu ceļus. Kuģi drīkst būvēt arī tad, ja uz blakus lauciņa atrodas pirātu kuģis.

Karakuģis

Izspēlējot bruņinieka kārti (kā arī Uzvaras punktu kārti, ja spēlē 4 spēlētāji), spēlētājs drīkst savam pirmajam ciematam tuvāko parasto kuģi pārveidot par karakuģi. Paņem šo kuģi un noliec to otrādi, tādējādi norādot, ka tas ir karakuģis. Bruņinieka (vai Uzvaras punkta) kārti noliec pie izspēlētajām kārtīm.
Norādījums: Ja attīstības kārtis ir beigušās, tad šīs spēles laikā tās vairs nav iespējams iegādāties. Izspēlētās kārtis spēlē neatgriežas.

Pirātu flote

Pirātu flote riņķo ap abām tuksnešu salām, vienmēr ievērojot pulksteņrādītāja virzienu (skat. bultiņas attēlā). Katrreiz, uzmetot kauliņus, vispirms tiek pavirzīta pirātu flote. Pirātu floti pavirza par tik lauciņiem, cik uzrāda metamais kauliņš ar mazāko punktu skaitu. Ja abi kauliņi uzrāda vienādu punktu skaitu, tad flote tiek pavirzīta par tik lauciņiem, cik uzrāda viens no kauliņiem.
Piemērs: Kauliņi uzrāda 2 un 6 punktus. Pirātu flote pavirzās par 2 lauciņiem pulksteņrādītāja virzienā.
Pēc tam, kad pirātu flote pavirzīta, spēlētāji saņem izejmateriālu kārtis, ja vien nenotiek pirātu uzbrukums.

Pirātu uzbrukums

Ja pirātu flote nonāk uz jūras lauciņa, ar kuru robežojas kāds no spēlētāju ciematiem, tā uzreiz sāk uzbrukumu. Vispirms notiek uzbrukums, un tikai tad spēlētāji saņem izejmateriālu kārtis par šo gājienu. Ja pirātu uzbrukums notiek, kad kāds no spēlētājiem uzmetis “7”, tad vispirms tiek veiktas ar pirātu uzbrukumu saistītās darbības, un tikai tad - darbības, kas saistītas ar “7” uzmešanu.
Pirātu uzbrukums notiek sekojoši: vispirms tiek noteikts pirātu spēks un spēlētāja karakuģu spēks.
Pirātu spēks = skaitlis, ko uzrāda metamais kauliņš ar mazāko punktu skaitu.
Spēlētāja spēks = spēlētāja karakuģu skaits.
Ja uzvar pirāti, tad spēlētājs zaudē vienu izejmateriālu kārti, kā arī papildus pa vienai kārtij par katru savu pilsētu. Šīs kārtis no spēlētāja rokām neskatoties izvelk cits spēlētājs un noliek tās bankā. Ja uzvar spēlētājs, tad viņš saņem 1 izejmateriālu kārti no bankas pēc savas izvēles. Ja iznākums ir neizšķirts, tad spēle turpinās bez jebkādām papildus darbībām.

Zelta salas

Līdzko spēlētāja kuģu ceļš nonāk līdz Zelta salas krustojumam, kas atzīmēts ar viņa figūru krāsu, viņš drīkst tur uzbūvēt savu ciematu. Atzīmētais krustojums ir vienīgā vieta uz Zelta salas, kur atļauts būvēt ciematu.
Piezīme: Būvēt ciematu šajā krustojumā ne vienmēr ir izdevīgi, jo tādējādi palielinās pirātu uzbrukuma iespējamība.

Uzkrīt “7”

Šis scenārijs tiek spēlēts bez laupītāja. “Pirātu salā” atcelts arī “Jūrasbraucēju” noteikums spēlei ar pirātu kuģi. Ja uzkrīt “7”, tad spēlētāji, kuriem rokās ir vairāk par 7 kārtīm, kā parasti, pusi atgriež bankā. Pēc tam spēlētājs, kurš uzmeta 7 punktus, drīkst neskatoties izvilkt vienu kārti no jebkura spēlētāja.

Pirātu nocietinājumu ieņemšana

Līdzko spēlētāja kuģu ceļš sasniedz pirātu nocietinājumu savā krāsā, viņš drīkst uzsākt uzbrukumu. Viena gājiena laikā drīkst uzbrukt tikai vienreiz; pēc uzbrukuma spēlētāja gājiens ir noslēdzies. Lai noteiktu pirātu spēku nocietinājumā, tiek mests viens kauliņš. Ja spēlētāja karakuģu skaits ir lielāks par punktu skaitu, ko uzrāda metamais kauliņš (t.i. – lielāks par pirātu spēku), tad spēlētājs uzvar un no pirātu nocietinājuma noņem vienu žetonu. Ja spēlētāja karakuģu skaits ir mazāks par punktu skaitu, ko uzrāda metamais kauliņš, uzvar pirāti un spēlētājs noņem no laukuma divus priekšējos sava kuģu ceļa kuģus (tos, kas vistuvāk pirātu nocietinājumam). Ja uzbrukums beidzas ar neizšķirtu (karakuģu skaits vienāds ar punktu skaitu), tad spēlētājs zaudē vienu kuģi. Neizšķirta iznākuma vai zaudējuma gadījumā, lai varētu uzbrukt vēlreiz, spēlētājam jāuzbūvē attiecīgi viens vai divi jauni kuģi. Ja spēlētājam izdodas noņemt visus 3 žetonus, tad pirātu nocietinājums ir ieņemts un tiek uzskatīts par parastu ciematu (tas ražo izejmateriālus no apkārtesošajiem lauciņiem un ir 1 uzvaras punktu vērts).
Ja visi četri pirātu nocietinājumi ir ieņemti, pirms kāds no spēlētājiem ir sakrājis 10 uzvaras punktus, pirātu flote tiek izņemta no spēles.

Spēle ar mainīgo laukumu

Šo scenāriju nevar spēlēt pēc mainīgā laukuma uzbūves principa. Vienīgais, ko drīkst mainīt, ir ostu izvietojums.

Spēles beigas

Uzvar spēlētājs, kurš ir ieņēmis savas krāsas pirātu nocietinājumu un savā gājienā sakrājis 10 uzvaras punktus.

Lejupielādēt PDF dokumentu lasītāju, ja nevariet atvērt pielikumus Izdrukai pielāgoti varianta noteikumi un lauciņu grafika PDF formātā.